6066
1
اطلاعات عمران روستايي

تعداد روستاهاي مسكوني دائم : 182 روستا با جمعيت تقريبي 94113 نفر

روستاهاي مسكوني موسمي

16 روستا

روستاهاي خالي از سكنه

19 روستا

روستاهاي بهسازي شده : جعفرآباد توده زن ونــــايي والانــجرد جهان آباد فيال دره صيدي شهيد بروجردي دهنو شاقلي بياتان گل زرد دره گرم بنديزه كركيخان گلچهران ملميجان دودانگه هزارجريب قلعه ثمورخان بركت آباد چهاربره كفشگران دهــريز رضا آباد انگشته كمره عليــا كوشكي سفلـــي گندل گيلان خايان قره سو

30 روستا

داراي راه (سال 83) :

آسفالت : 116 روستا ، شوسه : 22 روستا خاكي : 44 روستا

182 روستا

اراي آب لوله كشي :

سالم : 78 روستا نامطلوب : 71 روستا فاقد لوله كشي : 33 روستا

149 روستا

داراي تلفن

130 روستا

داراي امكانات پست

13 روستا

داراي برق

178 روستا

داراي بهداشت ودرمان

82 روستا

داراي حمام

56 درصد

جمعيت بهره مند از راه :

آسفالت : 54% شوسه : 36% خاكي : 10%

100 درصد

درصد جمعيت بهره مند از آب لوله كشي

سالم : 49% ناقص : 47% فاقد آب : 4%

96 درصد

درصدجمعيت بهره مند از برق : 99 درصد

1393/08/18
Powered by DorsaPortal