6224
1
اطلاعات عمران شهري

  الف :  شهر بروجرد (سال 83)

وسعت

200/3 هكتار

طرحهاي توسعه شهري

طرح هادي طرح تفصيلي مصوب

فضاي سبز

395/741/2 مترمربع باغات اطراف شهر 000/000/3 مترمربع

سرانه فضاي سبز

6/12 مترمربع بدون احتساب باغات

پاركها

52 پارك به وسعت 456/546 مترمربع

كانال وسيل بند

691/14 مترموجود 825/19 متر مورد نياز 314/5 متركمبود

سطح معابر

000/513/2 مترمربع آسفالت ، 750/920/7 مترمربع خاكي

آتش نشاني

2 ايستگاه درشرق ومركز شهر و1 ايستگاه درشهرك انديشه درحال ساخت مي باشد مجهز به 5 دستگاه خـــودرو آتش نشانـي 1 دستگاه نيسان پيشرو و1 دستگاه نيسان امداد ونجات 1 دستگاه آمبولانس

حمل ونقل درون شهري

95 دستگاه اتوبوس 702 دستگاه تاكسي 800 دستگاه تاكسي ويژه

وسايل حمل زباله

3 دستگاه فان ده تن 1 دستگاه فان خاور 1 دستگاه بنز خودكار 1921 4 دستگاه خاور كمپرسي 1 دستگاه بازو غلطان 10 دستگاه وانت نيسان 3 دستگاه موتور چرخ

كشتارگاه

يك واحدكشتارگاه صنعتي با ظرفيت 500 رأس در روز

گورستان

2 گورستان فعال جديد با وسعت 3/7 هكتار درشمال شهر و5/11 هكتار درجنوب شهر

ب) شهراشترينان (سال 83)

وسعت

218 هكتار

جمعيت

5347 نفر

تعداد خانوار

1350 خانوار

طرح توسعه

طرح هادي مصوب وفاقد طرح تفصيلي

فضاي سبز

5 هكتار(مورد نياز 9 هكتاروكمبود 4 هكتار)

پاركها

3 پارك بمساحت 18500 مترمربع

كانال وسيل بند

450 مترموجود (000/30 مترمورد نياز و550/1 متركمبود)

سطح معابر

آسفالت : 683/288 خاكي : 139/255 جمع كل : 822/543

شبكه فاضلاب

0

ظرفيت منابع آب شهر

2500 مترمكعب

آب مورد نياز در24 ساعت

1800 تا 2100 مترمكعب

توليد آب در24 ساعت

2400 مترمكعب

آتش نشاني

يكدستگاه ساختمان جديد با يكدستگاه ماشين نيسان پيشرو ويكدستگاه بنز 911

حمل ونقل درون شهري

اتوبوس يكدستگاه تاكسي صفر

وسايل حمل زباله

دو دستگاه نيسان حمل زباله

ماشين آلات عمراني

سه دستگاه كمپرسي دودستگاه لودر يكدستگاه حاور 808 ويكدستگاه نيسان كمپرسي ويكدستگاه بالابر

كشتارگاه

يك واحد با زيربناي 246 مترمربع

گورستان

000/17 مترمربع محل قديمي 35922 مترمربع جديد

غسالخانه

يك واحد نوساز بت زيربناي 165 مترمربع ويك واحد جديد با 75 مترمربع مجهز به سردخانه

1393/08/18
Powered by DorsaPortal