6887
1
ويژگي هاي مردم بروجرد
 روحيه و ويژگيهاي خاص مردم بروجرد مسائل سياسي واجتماعي ومشاركت مردم درصحنه هاي انقلاب اسلامي :

درخشش خاص اين شهرستان درراستاي پيروزي شكوهمندانه انقلاب اسلامي وحمايتهاي بيدريغ مردم مسلمان ومتعهد آن در جريان هشت سال دفاع مقدس با به يادگار نهادن 1500 ستاره درخشان به شهادت رسيده 4000 گلبرگ خوش رايحه جانباز و250 كبوتر آزاد شده از قبر اسارت دشمن تبلور چشمگيري بهره جسته است واين افتخار ميسر نمي گرديد مگر به بركت قيام حسين گونه رهبرفقيه وبنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) و در تداوم آن راه رهبري خلف صالح آن سفركرده ولي امر مسلمين حضرت آيت ا… العظمي الامام خامنه اي دامه ظلله العالي كه ايران اسلامي به يمن انفاس مسيحلئيش هر روز جاني تازه ميگيرد امت سلحشور منطقه درطول انقلاب اسلامي بخصوص 8 سال دفاع مقدس با توجه به تعداد شهدا وسرداران شهيد وايثارگران سهم بسزايي در ترابري نفرات وادوات جنگ از مركز به شمال وجنوب وغرب كشور داشته است وهميشه گوش به فرمان امام (راحل) دراين مدت بوده وبعد از امام همواره گوش به فرامين مقام عظماي ولايت داشته اند و با اعلام كوچكترين پيام توسط مقام معظم رهبري مردم بروجرد به پيروي از منويات ايشان با راهپيمايي و انتشار اعلاميه وتجمع ضمن طرفداري از فرمايشات ايشان آمادگي خود را جهت عملي شدن فرامين به نمايش مي گذارند حضور مردم درصحنه هاي انتخابات از جمله خبرگان ، رياست جمهوري ومجلس وشوراهاي اسلامي شهر وروستا كه با توجه به آمار وارقام حدود (67%) نشاندهندة حضور پررنگ مردم بروجرد درانتخابات وتعيين سرنوشت خود مي باشد نظر به اينكه دراين شهرستان با توجه به تمامي جنجالهاي تبليغاتي وچالشهاي سياسي كانديداها انتخابات بدون هيچگونه تقلب ويا تخلف صورت گرفته است واين خود نشان دهندة بالابودن شعورسياسي اين منطقه ميباشد يكي ديگر از مسائل سياسي اين شهرستان حضور مردم درمواقع خاص وهمگام با ديگر مردم كشورمان از جمله حضور درنمازجمعه ، راهپيمائي هاي مختلف به مناسبتهاي گوناگون است از چهره هاي شاخص وبرجسته سياسي دراين شهرستان وكشور نمايندگان مردم درمجلس شوراي اسلامي مي باشند .
1393/08/18
Powered by DorsaPortal