7139
1
اطلاعات آماري
الف : سرشماري سال 75

جمعيت :

316014 نفر ، 160568 نفر مرد ، 155446 نفر زن

نسبت جنسي :

103

محل سكونت :

71 درصد شهري (223226 نفر) ، 29 درصد روستايي (92788 نفر)

شهربروجرد :

217804 نفر

شهراشترينان :

5422 نفر

نرخ رشد :

2/1 درصد شهرستان ، 69/1 درصد شهر ، 14/0 درصد روستا

تعداد خانوار :

64722 خانوار

بعد خانوار :

9/4 نفر

خانوارداراي سرپرست زن :

6463 خانوار (10 درصد)

افراد بالاي 10 سال :

242898 نفر

نرخ فعاليت :

4/34 درصد (83564 نفر)

نرخ اشتغال :

87 درصد (72598 نفر)

نرخ بيكاري :

13 درصد (10606 نفر)

نرخ اشتغال زنان :

77 درصد (5792 نفر)

نرخ اشتغال مردان :

88 درصد (67166 نفر)

نرخ اشتغال جوانان :

76 درصد (15475 نفر)

نرخ باسوادي :

79 درصد

نرخ باسوادي زنان :

73 درصد

نرخ باسوادي مردان :

84 درصد

گروههاي سني :

اطفال 1/56 درصد  ،  نوباوگان 6/10 درصد  ،  كودكان 3/14 درصد

نوجوانان 38/13 درصد  ،  جوانان 21 درصد  ،  ميانسالان 35 درصد

بزرگسالان 6/4 درصد

 

ب : جمعيت سال 83 براساس نرخ رشد سال 75 (تقريبي)

جمعيت شهرستان با توجه به اعلام مركزآمارايران :

653/347

جمعيت شهري با توجه به اعلام مركزآمارايران :

254/255

جمعيت روستايي با توجه به اعلام مركزآمارايران :

828/93

جمعيت شهربروجرد :

609/239

جمعيت شهراشترينان :

961/5

ج : جمعيت سال 83 براساس سرشماري مركزبهداشت شهرستان

 

خانوار

زن

مرد

جمعيت

شهرستان

76537

161044

168233

329277

شهربروجرد

55600

115287

118905

234192

شهراشترينان

1340

2759

2675

5434

بخش مركزي

7110

15135

16639

31774

بخش اشترينان

12458

27777

29921

57698

سياري

29

86

93

179

د : جمعيت براساس آمارثبت احوال سال 83

متولدين سال 83 :

2529

فوت شدگان سال 83 :

757

جمعيت بدون احتساب ساير تحركات جمعيتي :

413/336

ه : وقايع حياتي چهارگانه سال 79 تا 83

سال

ولادت (نفر)

فوت (نفر)

تزدواج (مورد)

طلاق (مورد)

79

4790

1488

4873

476

80

4792

1433

4913

576

81

4525

1581

5038

580

82

4789

1516

5031

634

83

4859

2190

4003

1393/08/18
Powered by DorsaPortal